Αναλαμβάνουμε την επισκευή και συντήρηση γεωργικών μηχανημάτων.

Στον εξουσιοδοτημένο χώρο μας, αναλάβουμε με υπευθυνότητα την επισκευή μεγάλης γκάμας μηχανημάτων, που χρησιμοποιούνται στην αγροτική παραγωγή και όχι μόνο.