Οι αναλύσεις εδάφους από το εδαφολογικό μας εργαστήριο μας βοηθούν να σας συμβουλεύουμε σωστά, για να γλιτώσετε χρήματα, κόπο και χρόνο.

Στόχος είναι μέσα από την ανάλυση, να φροντίσουμε ώστε στο χωράφι σας να γίνεται σωστή θρέψη των φυτών, να παράγονται ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, να έχετε τη μέγιστη δυνατή παραγωγή με το μικρότερο δυνατό κόστος και να διατηρείται η ποιότητα των φυσικών πόρων. Η μείωση της νιτρορύπανσης είναι ακόμα ένας λόγος για την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων, πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί μετά από μια εδαφολογική ανάλυση.