Αναλαμβάνουμε αρδευτικά συστήματα, από τη μελέτη μέχρι την εγκατάσταση, για κάθε μικρή ή μεγάλη έκταση.


Με εξειδικευμένο συνεργείο στην εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων και τη χρήση εργαλείων όπως σκαπτική καδένα, η δουλειά ολοκληρώνεται γρήγορα και σωστά.
Σας περιμένουμε για να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε και το δικό σας έργο.