Η επιθεώρηση ψεκαστικών μηχανημάτων, το λεγόμενο ΚΤΕΟ ψεκαστικών αποτελεί πλέον μια νέα πραγματικότητα για τον αγροτικό κόσμο και είναι υποχρεωτική.

Ο πιστοποιημένος επιθεωρητής, γεωπόνος, Κωνσταντίνος Μαθιόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Εύφορη Γη» εξηγεί τη Νομοθεσία, τη διαδικασία αλλά και τα οφέλη που έχει η πιστοποίηση των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για τον ψεκασμό των καλλιεργειών στην υγεία των ψεκαστών και των καταναλωτών, καθώς επίσης στην προστασία του περιβάλλοντος.


Ο κ. Μαθιόπουλος, ο οποίος δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο τομέα στους νομούς Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας και Αχαΐας, πέραν των όσων αναφέρει μιλώντας στην εκπομπή, ενημερώνει επιπλέον πως:

«Για τον επιτυχή τεχνικό έλεγχο και την Πιστοποίηση του ψεκαστικού σας μηχανήματος δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα:

Η δεξαμενή του ψεκαστικού Μηχανήματος κατά τη διάρκεια της Επιθεώρησης συνίσταται να είναι γεμάτη μόνο με νερό στο μισό της χωρητικότητας για τις απαιτούμενες δοκιμές.

Το υπό επιθεώρηση ψεκαστικό Μηχάνημα κατ’ ελάχιστο πρέπει να διαθέτει:

• Πλαστικό κάλυμμα προστασίας (προφυλακτήρα) στο παρτικόφ της αντλίας του ψεκαστικού.

• Μετρητή πίεσης (μανόμετρο) γλυκερίνης διαμέτρου τουλάχιστον 6,3 εκατοστών στο χειριστήριο.

• Ευανάγνωστο δείκτη στάθμης της ποσότητας του νερού της δεξαμενής του ψεκαστικού.

• Ύπαρξη διάταξης εξισορρόπησης πίεσης

• Ύπαρξη διακόπτη εκκένωσης

• Κεντρικό φίλτρο αναρρόφησης μεταξύ της δεξαμενής και της αντλίας του ψεκαστικού.

• Φίλτρα κατάθλιψης στις σωληνώσεις-γραμμές μεταξύ του χειριστηρίου και των μπεκ.

• Φίλτρο τύπου σάκου στην κεντρική οπή πλήρωσης με νερό της δεξαμενής (στο πάνω μέρος της).

• Χειριστήριο με κεντρικό μοχλό απομόνωσης λειτουργίας ψεκασμού και ρυθμιστή πίεσης λειτουργίας.

• Ακροφύσια - μπεκ ίδιου τύπου συμμετρικά κατανεμημένα σε όλες τις μπάρες βραχίονες σε καλή κατάσταση.

• Αντισταγονικές διατάξεις επάνω στη βάση των ακροφυσίων - μπεκ.

Ο παραπάνω εξοπλισμός πρέπει να είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση χωρίς σπασίματα - σκισίματα (π.χ. σκισμένα φίλτρα).

Απαγορεύεται να υπάρχουν εμφανείς διαρροές υγρού στις σωληνώσεις, στα σημεία σύνδεσης αντλίας-δεξαμενής, στο χειριστήριο, στα μπεκ, κ.λπ.

Προσοχή! Δεν είναι απαραίτητο το ψεκαστικό να διαθέτει:

α) Ξεχωριστό δοχείο εισαγωγής Χημικών (προμίξερ)

β) Ξεχωριστή διάταξη καθαρισμού δοχείων συσκευασίας φαρμάκων

γ) Ανεξάρτητο δοχείο πλύσης χεριών

Συμπερασματικά: Τεχνικό έλεγχο με επιτυχία περνούν και ψεκαστικά μηχανήματα που δε διαθέτουν τα τρία παραπάνω α,β,γ τα οποία αποτελούν μέρος του προαιρετικού εξοπλισμού, αρκεί να πληρούν τις απαραίτητες από το Νόμο προδιαγραφές που περιγράφηκαν παραπάνω και οι μετρήσεις που θα προκύψουν από τις δοκιμές να είναι εντός του πλαισίου των προδιαγραφών που θέτει η Νομοθεσία.

Παρόλα αυτά, εάν κατά την διάρκεια του τεχνικού έλεγχου διαπιστωθούν ελλείψεις στο ψεκαστικό σας μηχάνημα, αυτές θα αποκατασταθούν με ευθύνη του ιδιοκτήτη και θα διενεργηθεί δωρεάν επανέλεγχος από την εταιρεία μας».


Ειδικότερα για τους Ιδιωτικούς Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων , αφού ο κ. Μαθιόπουλος επισημαίνει πως στην διαδικασία εμπλέκεται η Περιφερειακή Υπηρεσία Απογραφής Γεωργικών Μηχανημάτων (ΠΥΑΑΜ) των κατά τόπους ΔΑΟΚ παραθέτει απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα, όπως:

- Τι είναι επιθεώρηση;

Λέγοντας επιθεώρηση εννοούμε τον έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης των χρησιμοποιούμενων από τους αγρότες ψεκαστικών μηχανημάτων.

- Σε τι αφορά;

Στην επιθεώρηση υπάγονται οι πάσης φύσεως σε χρήση εξοπλισμοί εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων που δύνανται να χρησιμοποιηθούν στην πρωτογενή παραγωγή, τη γεωργία και τη δασονομία για επαγγελματική χρήση. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οι φορητοί εξοπλισμοί εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και οι επινώτιοι ψεκαστήρες.

- Γιατί να γίνει επιθεώρηση;

Η σωστή λειτουργία ενός ψεκαστικού έχει πολλαπλά οφέλη:

1. Μειώνεται του κόστους εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων , έως και 30% ανά ψεκασμό, δηλαδή γίνεται απόσβεση του κόστους επιθεώρησης από τον πρώτο ψεκασμό και στους επόμενους ψεκασμούς οικονομία από την αγορά φαρμάκων

2. Βελτιώνεται η ποιότητα παραγόμενων προϊόντων και σε συνδυασμό με τη σωστή χρήση του μηχανήματος (βαθμονόμηση) αποφεύγεται ο κίνδυνος ύπαρξης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα παραγόμενα προϊόντα.

3. Υπάρχει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της αγοράς αγροτικών προϊόντων.

4. Υπάρχει προστασία για το περιβάλλον και τους οργανισμού.

Συμπέρασμα: Η σωστή λειτουργία του ΕΕΓΦ έχει οικονομικό όφελος για τον αγρότη τόσο λόγω της εφαρμογής της ενδεδειγμένης ποσότητας φυτοφαρμάκου, όσο της παραγωγής ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων που θα οδηγήσει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας αυτών.

Επιπλέον η χρήση σωστά συντηρημένων ψεκαστικών μηχανημάτων βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας των χειριστών τους και παίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος, του υδροφόρου ορίζοντα και στην διατήρηση της ποιότητας των υδάτων.

- Πως γίνεται η επιθεώρηση;

Προσοχή: Πριν την επιθεώρηση καταγραφή του ΕΕΦΓ στο Μητρώο Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων(ΜΕΕΓΦ) της Περιφερειακής Υπηρεσίας Απογραφής Αγροτικών Μηχανημάτων (ΠΥΑΑΜ) της ΔΑΟΚ του εκάστοτε νομού σε απογραφικό δελτίο.

Το απογραφικό δελτίο έχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, για αυτό πρέπει να αποσταλεί με γνήσιο της υπογραφής στην αρμόδια διεύθυνση της ΔΑΟΚ. Για την διευκόλυνση των παραγωγών θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική εφαρμογή για την δήλωση του ψεκαστικού. Μέχρι τότε εκτός από την καταγραφή του ψεκαστικού από τα ΣΤΕΕΕΓΦ ή την ΠΥΑΑΜ της ΔΑΟΚ η καταγραφή του εν χρήσει ΕΕΓΦ πραγματοποιείται με την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) αρμόδιος φορέας είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η συμπλήρωση των πεδίων της ΕΑΕ που αφορούν τον ΕΕΓΦ είναι υποχρεωτική για την υποβολή της ΕΑΕ. Αν το πρόσωπο που υποβάλει την ΕΑΕ δεν έχει στην ιδιοκτησία του ΕΕΓΦ και χρησιμοποιεί εξοπλισμό τρίτου υποχρεούται να δηλώσει το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη του εξοπλισμού τον οποίο χρησιμοποιεί για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εκμετάλλευσής του.

- Τι περιλαμβάνει η επιθεώρηση;

Οπτικό Έλεγχο:

1) στα εξαρτήματα μετάδοσης ισχύος :(P.T.O), ανεμιστήρας

2) Αντλία - Βαλβίδα ασφαλείας – Διαρροές

3) Δεξαμενή ψεκαστικού : Διαρροές , ύπαρξη φίλτρων, ύπαρξη διακόπτη εκκένωσης , ύπαρξη ευκρινώς αναγνώσιμου δείκτη

4) Ανάδευση

5) Συστήματα μέτρησης ελέγχου και ρύθμισης

Όργανα ελέγχου ψεκασμού (χειριστήριο-μετρητής πίεσης –μανόμετρο)

6) Σωλήνες και εύκαμπτοι σωλήνες : κύκλωμα στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη

7) Διήθηση (φιλτράρισμα): φίλτρα αναρρόφησης και κατάθλιψης

8) Ακροφύσια : ομοιομορφία , ύπαρξη αντισταγονικών

9) Κατανομή ψεκαστικού υγρού (ομοιομορφία παροχής)

10) Ανεμιστήρας

Μετρητικοί Ελέγχοι

1) Ικανότητα αντλίας

2) Διατήρηση πίεσης

3) Ακρίβεια μετρητή πίεσης

4) Μέτρηση παροχής κάθε ακροφυσίου

5) Πτώση πίεσης

- Κατάταξη επιθεωρημένου εξοπλισμού

1) Κατηγορία 1 : Πληροί τις προϋποθέσεις του παραρτήματος Γ του Ν.4036/2012

2) Κατηγορία 2 : εξοπλισμός που παρουσιάζει ήσσονες αποκλίσεις από τις προδιαγραφές του παραρτήματος Γ του Ν 4036/2012

3) Κατηγορία 3 : παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές

4) Κατηγορία 4: εξοπλισμός που έχει ενταχθεί στην κατηγορία 3 και ο ιδιοκτήτης με Υ.Δ βεβαιώνει ότι επιθυμεί την διαγραφή του εξοπλισμού από το ΜΕΕΓΦ του αρθ. 38 του Ν. 4036/2012 , καθώς και ότι δεν προτίθεται να προβεί σε επιδιόρθωση του, ούτε να τον χρησιμοποιήσει στο εξής.
Εύφορη Γη