Την υποχρεωτική πλέον διαδικασία της επιθεώρησης ψεκαστικών μηχανημάτων (ΚΤΕΟ) παρουσίασε, μιλώντας στο πλαίσιο του συνεδρίου του 3ου Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς Καλαμάτας, ο γεωπόνος Κωνσταντίνος Μαθιόπουλος, ελεύθερος επαγγελματίας με έδρα το Βλαχόπουλο Μεσσηνίας - φορέας ελέγχου στους νομούς Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας, Αχαΐας.

Ειδικότερα, ανέφερε:

«Η επιθεώρηση ψεκαστικών μηχανημάτων, το λεγόμενο ΚΤΕΟ, αποτελεί πλέον μια νέα πραγματικότητα για τον αγροτικό κόσμο και είναι υποχρεωτική, όπως δηλώνει η ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου και συγκεκριμένα ο νόμος Ν.4036/2012

Ας μιλήσουμε σχετικά με το τι είναι επιθεώρηση και ποια τα οφέλη της:

- Τι είναι επιθεώρηση;

Λέγοντας επιθεώρηση εννοούμε τον έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης των χρησιμοποιούμενων από τους αγρότες ψεκαστικών μηχανημάτων.

- Σε τι αφορά;

Στην επιθεώρηση υπάγονται οι πάσης φύσεως σε χρήση εξοπλισμοί εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων που δύνανται να χρησιμοποιηθούν στην πρωτογενή παραγωγή, τη γεωργία και τη δασονομία για επαγγελματική χρήση. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οι φορητοί εξοπλισμοί εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και οι επινώτιοι ψεκαστήρες.

- Γιατί να γίνει επιθεώρηση;

Η σωστή λειτουργία ενός ψεκαστικού έχει πολλαπλά οφέλη:

1. Μειώνεται το κόστος εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων , έως και 30% ανά ψεκασμό, δηλαδή γίνεται απόσβεση του κόστους επιθεώρησης από τον πρώτο ψεκασμό και στους επόμενους ψεκασμούς οικονομία από την αγορά φαρμάκων

2. Βελτιώνεται η ποιότητα παραγόμενων προϊόντων και σε συνδυασμό με τη σωστή χρήση του μηχανήματος (βαθμονόμηση) αποφεύγεται ο κίνδυνος ύπαρξης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα παραγόμενα προϊόντα.

3. Υπάρχει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της αγοράς αγροτικών προϊόντων και επίσης τήρηση του νομοθετικού πλαισίου.

4. Υπάρχει προστασία για το περιβάλλον και του οργανισμού, περιορισμός των επιπτώσεων των γεωργικών φαρμάκων στην υγεία των ανθρώπων –  χειριστών , παρευρισκόμενων , κατοίκων αγροτικών περιοχών , καταναλωτών και των Ζώων.

Συμπέρασμα: Η σωστή λειτουργία του ΕΕΓΦ (εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων) έχει οικονομικό όφελος για τον αγρότη τόσο λόγω της εφαρμογής της ενδεδειγμένης ποσότητας φυτοφαρμάκου, όσο και της παραγωγής ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων που θα οδηγήσει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας αυτών.

Επιπλέον η χρήση σωστά συντηρημένων ψεκαστικών μηχανημάτων βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας των χειριστών τους και παίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος π.χ. χρήση εξοπλισμού ΕΓΦ με ακροφύσια χαμηλής διασποράς ψεκασμού ειδικά στις καλλιέργειες κατακόρυφης ανάπτυξης (ελαιώνες – αμπελώνες) , προστασία του υδροφόρου ορίζοντα και διατήρηση της ποιότητας των υδάτων με ελαχιστοποίηση της μετακίνησης του ψεκαστικού νέφους.

Τέλος είναι χρήσιμο και σκόπιμο να αναφέρω ότι:

Για την διευκόλυνση των παραγωγών θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική εφαρμογή για την δήλωση του ψεκαστικού.

Μέχρι τότε εκτός από την καταγραφή του ψεκαστικού από τα ΣΤΕΕΕΓΦ ή την ΠΥΑΑΜ (Περιφερειακή Υπηρεσία Απογραφής Γεωργικών Μηχανημάτων) των κατά τόπους ΔΑΟΚ (Διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής )η καταγραφή του εν χρήσει ΕΕΓΦ (εξοπλισμού εφαρμογής Γεωργικών φαρμάκων) πραγματοποιείται με την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) αρμόδιος φορέας είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η συμπλήρωση των πεδίων της ΕΑΕ που αφορούν τον ΕΕΓΦ είναι υποχρεωτική για την υποβολή της ΕΑΕ. Αν το πρόσωπο που υποβάλει την ΕΑΕ δεν έχει στην ιδιοκτησία του ΕΕΓΦ και χρησιμοποιεί εξοπλισμό τρίτου υποχρεούται να δηλώσει το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη του εξοπλισμού τον οποίο χρησιμοποιεί για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εκμετάλλευσής του.

Επίσης να συμπληρώσουμε ότι και το ΚΤΕΟ είναι ένας από τους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης που υποχρεούται ο επαγγελματίας αγρότης να τηρεί.

Συνεπώς το πιστοποιητικό χρήστη και το πιστοποιητικό επιθεώρησης ψεκαστικού είναι οι βασικοί κανόνες του επαγγελματία αγρότη που είναι άμεσα σχετιζόμενοι για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Αρα δεν μπορούμε να μιλάμε για προϊόντα επώνυμα, προϊόντα με τα ταυτότητα, προϊόντα με ονομασία προέλευσης όταν η παραγωγική διαδικασία δεν περνά μέσα από αυτούς τους κανόνες.

Αρα όπως καταλαβαίνουμε η συμβολή των αρμοδίων φορέων που είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι φορείς ΟΣΔΕ είναι απαραίτητη στην ενημέρωση και καθοδήγηση του επαγγελματία αγρότη».
Εύφορη Γη